Dolar : Alış : 9.5860 / Satış : 9.6033
Euro : Alış : 11.1566 / Satış : 11.1767
HAVA DURUMU
hava durumu

tekirdag16°CSağanak Yağışlı

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 12 Kategoride 901 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

MARMARA EREĞLİSİ İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN ISLAH OSB HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI 

19 Kasım 2019 - kez okunmuş
Ana Sayfa » Son Dakika»MARMARA EREĞLİSİ İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN ISLAH OSB HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI 
MARMARA EREĞLİSİ İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN ISLAH OSB HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI 

Marmaraereğlisi ilçesinde yapılması planlanan ıslah organize sanayi bölgesi hakkında Tekirdağ Valiliği başkanlığında 21.03.2019 tarihinde yapılan Islah Komisyonu toplantısında ıslah OSB kararı alınmıştır.   Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisinde 13.11.2019 tarihinde ıslah OSB hakkında meclis gündeminde görüşüleceğine dair edindiğimiz bilgiler doğrultunda ilimizde ve Trakya´da yeterince tarım toprağı ve su kaynakları kirleticilerinin fazlası ile bulunduğu bölge halkının her geçen gün iş bu sanayi tesislerinin yarattığı kirlilik nedeniyle sağlık sorunları yaşadığı, sadece insan sağlığını değil tüm canlıların sağlığını tehdit eden unsurların kümülatif etkileri nedeniyle yaşanmaz bir hale gelmektedir. Yine Çevre Yasasının 15. maddesi uyarınca ” Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.” Plan Değişikliği sonucu kurulacak Islah OSB’lerin, Marmaraereğlisi ve çevresinde çevre, orman, yeraltı suları, tarım ve canlı sağlığı yönünde çok büyük ve ciddi tehlikeler yaratacağı tartışmasızdır. Bu sebeple yasadaki açık düzenlemeye aykırı tüm Plan Değişiklikleri tamamen iptal edilmelidir.nayasanın 166. maddesinde, Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir.” hükmü amirdir.

Anayasanın 56. maddesine göre Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Anayasa’nın mülkiyet hakkının kullanımını düzenleyen 35. maddesi, herkesin mülkiyet ve miras hakkına sahip olduğunu belirttikten sonra, mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” demektedir. Bu sınırlama, her türlü mülkiyet için geçerlidir. Özetle plan değişikliği kararı açıkça yukarıda sıralanan Anayasa maddelerine aykırıdır. Ancak Islah OSB faaliyetlerinin yaratacağı çok büyük kirlilik ve büyük miktarlı atıkların Planlanma Alanının çok yakın çevresinde bulunan doğal, tarihsel, kültürel ve arkeolojik varlıkları tahrip edeceği yok edeceği tartışılmaz bir gerçekliktir. Yapılması planlanan Plan Değişikliği hazırlık çalışmalarında Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü gibi kuruluşlardan Planlama Alanının ekolojik ve arkeolojik durumu ile kültür varlıkları hususunda görüş alınmaması usul ve yasaya açıkça aykırıdır. Planlama Alanı ve çevresindeki ekolojik, arkeolojik ve kültürel varlıklar, değerler Dünya Mirası olup Bakanlıkça korumacılık ilkesi çerçevesinde davranılma zorunluluğu vardır.                                                                     Dolayısıyla yeterince inceleme yapılmadan askıya çıkan bu plan değişikliği ile ;                                                1-         Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi

2-         Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi

3-         BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

Şeklinde sıralanabilecek çok sayıda uluslararası sözleşmeye uygun olmayan sonuçlar ortaya çıkabilecektir.                                                                                                                                                              1/100.000 ÖLÇEKLİ TRAKYA ALT BÖLGESİ ERGENE HAVZASI REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORUNDA ;                                                                                                                                                        PLANLAMA YAKLAŞIMI VE HEDEFLERİ                                                                                                                                     “Türkiye’nin tarım merkezi olan Trakya Alt Bölgesi’nin, verimli tarım topraklarının yitirilmemesi açısından duyarlılıkların dikkate alınması ve değerlendirmelerin kamu yararını öne çıkaran yaklaşımlarla ve özenle yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı; bölgesel plan yaklaşımları belirleyerek, bölgenin ülkesel anlamda en büyük potansiyeli olan tarımsal üretimi desteklemeyi, tarım dışındaki fonksiyonları da bu doğrultuda düzenleyerek, küresel ölçekte önemi günden güne artan tarım sektörünü yarışabilir bir noktaya getirmeyi hedeflemektedir.

Bölgesel ölçekte ise plan; tarım ağırlıklı bir yerleşim dokusu dolayısı ile tarımsal üretim odaklı ekonomik kaynağı ile öne çıkan Trakya Alt Bölgesi’ni, bugün bölgenin en önemli sorunlarından olan “kırsal nüfus kaybı”nın önüne geçilebilmesi amacı ile desteklemektedir.

Bu doğrultuda, planın 4 temel ilkesi ;

  • sürdürülebilirlik,
  • kırsal kalkınma ve nüfus kaybının önlenmesi,
  • sanayi gelişiminin planlarla sınırlandırılması,
  • entegre ulaşım sistemleri ile desteklenen işlevsel bağlantıların kurulması” olarak belirlenmiştir. Bölgemiz ve şehrimizdeki sanayi kirliliğine dur diyebilecek ve bu tür sanayi bölgeleri yerine toprak su ve havanın tüm canlılar için korunduğu ve sağlıklı ve temiz üretim yapılabilecek seçeneklerin karar vericilerinden biri ve en etkili en geniş halk desteğini arkasında bulmuş olan siz Tekirdağ Büyükşehir Başkan ve Meclis üyelerinin şehrimiz için bu önemli gündem maddesinin hukuki maddi ve ekonomik yönü ile faydadan çok zarar getirecek projeyi görmezden gelmeyeceğinizi düşünerek birkaç hususu hatırlatmak istiyoruz.
  • İş bu karar niteliği itibari ile ve ilimiz ve Trakya Bölgesi 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli plan ve plan notlarına aykırılık oluşturmaktadır. İş bu planlarda tarım ve sanayi kuruluşlarına dair alanlar açıkça sınırlanmıştır.
  • Trakya´ da yapılması planlanan yatırım ve gelişmelerin hangi esaslara dayalı olacağını göstermesi açısından Trakya Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Çevre Düzeni plan ve plan notlarındaki tarım alanları ve sanayi kuruluşları ile termik santral değişikliklerine karşı tüm Trakya´da ve ilimizde açılmış olan idari davalar da verilmiş iptal kararlarına aykırılık oluşturmaktadır.
  • Ayrıca Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu yer seçimine dair 4. Maddesinde mevzuat gereğince korunması gerekli, alanlar ve sanayi tesisi kurulmasına izin verilmeyen alanlarda OSB kurulması için incelemeye alınmaz hükmü karşısında bu değişikliğin incelenmesi baştan hatalıdır.
  • Özellikle Marmaraereğlisi ilçesinin sosyal ekonomik durumu ile tarihi ve turizm geleceği açısından daha fazla kirleticiye açılmaması dikkate alınmalıdır.
  • İlimizdeki birçok ilçedeki organize sanayi bölgelerinin hale yeterli ve verimli doluluk oranına ulaşmadığı dikkate alınmalıdır.                                                                                                                                                                      Ergene nehrinin kirliğinin kaynağının sanayi kuruluşları olduğu ve yarattığı telafisi imkânsız insan ve doğal değer ve varlıklar verdiği zara unutulmamalıdır.                                                                                                      Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığı iş bu toplantıda red oyu kullanmış ve ilçe belediyesince bu konuda tavsiye kararı olmadığı ve 18 sanayi kuruluşunun tek bir şirket grubuna ait olduğunun dikkati çekmiştir. Bunun adın OSB değil tek bir tesis fabrika olarak dikkate alınmalıdır. Tek bir sanayi kuruluşunun tek başına izin alamayacağı nitelikteki bir alanda OSB kılıfı için sokularak kanuna karşı hile ile işlem yapılmasına karşı Büyükşehir Tüzel kişiliği ve Meclis üyeleri izin vermemelidir. Marmaraereğlisinde kurulması planlanan Islah OSB; çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Bölge halkı olarak izin vermeyeceğiz. Tarih ve turizm ve tarım kenti olan ilçenin bu kimliği bozacak her türlü projenin karşısında olacağız. Tüm halkımızı, özellikle Tekirdağ Büyükşehir Başkanlığı (Başkan ve meclis üyelerini) bu süreçte duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Trakya’yı yaşanmaz bir hale getirmek veya korumak sizlerin elindedir.

Dr. Cemal POLAT

Trakya Platformu

Tekirdağ Yürütme Kurulu Adına

 

 

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

İlgili Terimler :
Marmaraereglisi Haberleri